İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

31.10.2017

TARİH VE COĞRAFYA

Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır.
Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta, güneybatıda ise Denizli illeri ile komşudur.
İlin deniz seviyesinden yüksekliği 1.021 m ve yüzölçümü 13.927 km²’dir. İlde genellikle karasal iklim hüküm sürer. Kışları soğuk, yazları kurak ve sıcaktır. Merkez ilçeyle birlikte toplam 18 ilçeye sahiptir. Afyonkarahisar İli, coğrafi açıdan Türkiye’nin önemli bir geçiş bölgesinde yer almaktadır. Afyonkarahisar üzerinden Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin diğerşehirlerle ve iç bölgelerle bağlantısı sağlanmaktadır. Genel olarak şehir dağlık alanlar arasında yer alan ovalardan oluşmaktadır; yer yer akarsu vadileriyle yarılmış platolar mevcuttur. İl sınırlarının doğu ve kuzeydoğusunda Emir dağları, güneydoğusunda Karakuş ve Sultan dağları, batısında Ahırdağları yer almaktadır. Afyon Ovası, Sincanlı Ovası, Sandıklı Ovası, Çöl Ovası ve
Şuhut Ovası ilin önemli ovalarıdır.
Eski Tunç Çağından itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sandıklı Kusura Höyüğünde yapılan kazılarında ve Hitit döneminde yerel kaplar, Frig döneminde Ana Tanrıça Kybele için kaya tapınakları, Roma döneminde yerel heykelcilik öne çıkan özelliklerindendir.
Görülen bu özellikleriyle Afyonkarahisar’ın Anadolu’da bulunan diğer şehirler için bir köprü görevi üstlendiği görülmektedir.
Bu nedenledir ki Anadolu’nun bütünlüğünü ele geçirmek veya korumak için yapılan büyük savaşlardan İpsos (M.Ö.301), Miryekefelon (1176), Büyük Taarruz (1922) Afyonkarahisar topraklarında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli Afyonkarahisar’da atılmış olup her dönem Anadolu’nun kilidi olmuştur.

HISTORY AND GEOGRAPHY

Afyonkarahisar is 1.021 meters above sea level and its surface area is 13.927 square kilometers. The climate is generally continental. Winters are cold, summers are hot and dry.
Afyonkarahisar has got 18 counties including the central one. Geographically the province is in a significant position in respect to its being on a passage way in Turkey. Big cities like Ankara, Istanbul, Izmir and Antalya have links to other cities of Anatolia over Afyonkarahisar. The city is on plains between mountains generally, there are plateaus which were torn by rivers’ valleys. There are Emir Mountains along the east and northeastern boundaries, Karakus and Sultan Mountains along the southwestern boundaries and Ahir Mountains along the western boundaries of the province. Afyon Plain, Sincanlı Plain, Sandikli Plain, Col Plain and Suhut Plain are the main plains of the province.
2 Afyonkarahisar was a place of many civilizations since old Bronze Age. After the archeological excavations held in Kusura Mound, Kusura type cups, local urns belonging to the age of Hittites, rock temples for goddess Kybele from the age of Phrygians and local sculpture of Roman times were some of the significant foundings making the region significant in the ancient times. It is obvious that Afyonkarahisar had the same feature of being a passage way among other Anatolian cities in ancient times, too.
Because of this reason, the big wars like Ipsos (301 BC), Miryekefelon (1176), and The Great Offensive (1922) were fought in Afyonkarahisar. The foundation of Turkish Republic was laid in Afyonkarahisar.

Önceki makaleler
HAŞHAŞ VE AFYONKARAHİSAR KALESİ
HAŞHAŞ VE AFYONKARAHİSAR KALESİ

30.10.2017

“Afyon” (haşhaş), tıpta ilaç yapımında kullanılan haşhaş bitkisinin öz suyudur.
AFYONKARAHİSAR MÜZELER
AFYONKARAHİSAR MÜZELER

29.10.2017

AFYONKARAHİSAR MÜZELERİ ŞUNLARDIR: Afyonkarahisar (Arkeoloji) Müzesi Zafer Müzesi Bolvadin Müzesi Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi
AFYONKARAHİSAR SİVİL MİMARİ
AFYONKARAHİSAR SİVİL MİMARİ

28.10.2017

Afyonkarahisar’da sivil mimariye ait evler, Afyonkarahisar Kale ve Hıdırlık etekleri yer alan mahallelerde bulunmaktadır. Kalenin güneyinde ve doğusunda, yeni mahalleler kurulması ile şehir, doğru yönünde gelişmiş olup, günümüzde ovaya doğru yayılarak genişlemiştir.