İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

AFYONKARAHİSAR MÜZELER

AFYONKARAHİSAR MÜZELER

29.10.2017

AFYONKARAHİSAR MÜZELER

Afyonkarahisar (Arkeoloji) Müzesi Cumhuriyet’in ilk yıllarında Afyonkarahisar’da kurulan Âsar-ı Atika Muhipleri
Cemiyeti’nin çabalarıyla Taş Medrese’de eski eserler toplanmaya başlanmış, 1931 yılında resmi“Müze Deposu”, 1933 yılında ise Müze Müdürlüğü haline getirilmiştir. Afyonrahasiar’da müzeciliğin gelişmesinde Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok büyük katkıları olmuştur. 1933 yılından 1970 yılına kadar Taş Medrese’de karma müze (Arkeoloji ve Etnoğrafya) olarak hizmet veren kurum, 1971 yılında Konya yolu kavşağında, Arkeoloji Müzesi binasının yapılması ile yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.
Müzede, Taş ve Maden (kalkolitik) çağından Bizans çağına kadar Afyonkarahisar ve çevresinde bulunmuş olan arkeolojik eserler, kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir.

Zafer Müzesi Afyonkarahisar şehrinin merkezinde bulunan Anıtpark’ın karşısında yer almaktadır. Müze binası, 1913-1914 yıllarında Belediye Başkanı Esbabzade Hüseyin Tevfik Efendi tarafından Belediye Hizmet Binası olarak yapılmıştır. İki katlı olan bina, kâgir olarak Ermeni ustalara yaptırılmıştır.
Bolvadin Müzesi 1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, yöresel özellikler gösteren teşhirdeki eserler açısından gezilmesi gereken müzemizdir. Müzede 88 Arkeolojik eser, 692 Etnoğrafik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır kültür varlığı bulunmaktadır.
1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, yöresel özellikler gösteren teşhirdeki eserler açısından gezilmesi gereken müzemizdir. Müzede 88 Arkeolojik eser, 692 Etnoğrafik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır kültür varlığı bulunmaktadır.
Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. İlk kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Tarih boyunca birçok önemli icraata merkez olmuş Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya Mevlevîhânesinden sonra en önemli Mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez olmuştur.Ayrıca başka Mevlevîhânelerde olmayan “40 Hatimli Şifalı Aşure”geleneği ilk defa burada başlamış ve birçok mevlevîhâneye buradan yayılmıştır.
Birkaç defa yangın geçirmiş olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi,1902’deki büyük
yangından sonra tamamen yanmış ve bugünkü haline 1908’de kavuşmuştur.
Bahçesinde Derviş Odaları, Matbah, Hamuşan (Mezarlık) bulunan mevlevîhâne, son olarak 2008 yılında restore edilmiş ve 30 Aralık 2008 tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi" olarak hizmete sunulan tarihî mekan, Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir.

MUSEUMS Afyonkarahisar Museum of Archeology In the first years of Republic, with the efforts of “Asar-i Atika Muhipleri Society”, the ancient relics were gathered in Tas Medrese (Stone Madrasah). It was used as official “Museum Depot” in 1931 and was used as Museum Directorate in 1933. Suleyman Hilmi Goncer and Oguz Guner had great contributions to museum studies in Afyonkarahisar.
The institution served as an integrated museum (archeology and ethnography) between 1933 and 1970 in Tas Medrese building. In 1971 the museum was moved to a new building as Archeology Museum on Konya road roundabout. Having been found around Afyonkarahisar, the archeological relics from Stone Age and Chalcolithic Age to Roman period are exhibited in the museum in a chronological order.

Museum of Victory This museum is in the center of Afyonkarahisar opposite to a monument park. The building of the museum was built in between 1913-1914 and used as municipality building by Mr. Esbabzade Hüseyin Tevfik, the mayor of the time. It is a two-storey masonry building and was built by Armenian masons.
Museum of Bolvadin This museum has been at service since 1987. Bolvadin Museum of the Municipality has got many local relics and must be seen by the visitors. There are 88 pieces of archeological, 692 pieces of ethnographic historical artifacts, 63 pieces of ancient coins, 2 pieces of codex and 848 portable pieces of historical artifacts in total, waiting for their visitors.
Sultan Diwani Mevlevi Lodge It is one of the first established mevlevi lodges in Anatolia. Its foundation goes back until the 13th century. Became center of many important activities throughout the history, the Afyonkarahisar Mevlevi Lodge is the most important lodge after the Konya Mevlevi Lodge. With regard to Mevleviyeh it became a very important center especially in the 16th century in Sultan Divani period who is one of Mevlana’s seventh generation grandsons.
Besides, the “40 Hatimed Sanative Ashura” custom which was not exist in other mevlevi lodges started here for the first time and it spreaded to many other mevlevi lodges from here. Exposed to fire a few times the Afyonkarahisar Mevlevi Lodge, completely burned down after the great fire in 1902 and took its present aspect in 1908.
Dervish Rooms, Kitchen (Matbah) and Graveyard (Hamusan) are in its yard, the mevlevi lodge was lastly restored in 2008 and was put into service as Sultan Divani Mevlevi Lodge Museum on 30 December 2008. It gives service within the body of Afyonkarahisar Municipality.

Önceki makaleler
AFYONKARAHİSAR SİVİL MİMARİ
AFYONKARAHİSAR SİVİL MİMARİ

28.10.2017

Afyonkarahisar’da sivil mimariye ait evler, Afyonkarahisar Kale ve Hıdırlık etekleri yer alan mahallelerde bulunmaktadır. Kalenin güneyinde ve doğusunda, yeni mahalleler kurulması ile şehir, doğru yönünde gelişmiş olup, günümüzde ovaya doğru yayılarak genişlemiştir.
FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI
FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI

27.10.2017

Frig açık hava tapınakları şunlardır: Aslankaya, Kapıkaya 1, Kapıkaya 2, Demirli Kalesi tapınağı ve Maltaştır
FRİG KAYA MEZARLARI
FRİG KAYA MEZARLARI

26.10.2017

Frig Kaya Mezarları şunlardı: Aslantaş, Yılantaş