İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI

FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI

27.10.2017

FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI

Aslankaya İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası Emre Gölü yakınında bulunan Aslankaya, yüksek bir kaya kütlesinin güney yüzü dikey düzeltilerek oluşturulmuş, üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. Üçgen çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfenks (insan başlı kanatlı aslan), ana cephede niş içinde ayakta duran iki aslan arasında Kübele bulunmaktadır. Ana cephe geometrik desenli kabartmalarla
süslüdür. Anıt’ın iki yan yüzü de düzeltilerek, kuzey yanına kükremiş ve ayakta duran, başı yıpranmış bir aslan kabartması yapılmıştır. M.Ö. VII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Kapıkaya I İhsaniye ilçesi, Döğer Kasabası ile Üçlerkayası Köyü arasında bulunan Kapıkaya I Tapınağının M.Ö.VII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Tek parça bir kayanın doğu yüzü ve yanları dikey düzeltilerek üçgen çatılı bir tapınak cephesi yapılmıştır. Cephe ortasındaki niş içinde, ayakta Tanrıça Kübele, kabartma olarak işlenmiştir. Kabartmanın altına kayadan oyma, dört basamak
merdiven yapılmıştır.

Kapıkaya II İkinci Kapıkaya Tapınağı aynı bölgede Üçlerkayası Köyü ve Bayramaliler Köyüne doğru uzanan kayaların ve çam ormanlarının arasındadır. Üst kısmı erimiş bir kaya parçasının batı yüzü dikey düzeltilerek yapılmış bir tapınak cephesidir. Kayanın yapısı gevşek olduğu için üstteki üçgen çatı bölümü erimiştir. Ön yüzde süslü iki bölüm arasında bir niş açılmış, içine Tanrıça Kübele’nin ayakta duran kabartması yapılmıştır. Anıt’ın önünde dini törenler için bir sahanlık bulunmaktadır. M.Ö.Vll. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Demirli Kalesi Tapınağı İhsaniye ilçesi Demirli Köyüne yakın bir yerdedir. Tapınak, Demirli Kalesinin orta kısmına yapılmıştır. Kayaya oyularak yapılmış basamaklı Kübele koltuğu veya mihrap bulunmaktadır.

Maltaş İhsaniye İlçesi, Kayıhan Kasabası sınırları içerisinde, Göynüş Vadisinde bulunmaktadır. Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Günümüzde büyük bir bölümü toprağa gömülü durumdadır. Cephesi üçgen çatılı olup, toprak altında kalan bölümünde mihrabı bulunan Kübele açık hava tapınağıdır. Sol üst kenarında ise, dikey yazıt bulunmaktadır.
Tapınağın arka bölümünde ise, derin kuyu biçiminde kayaya oyulmuş çukurluk vardır. M.Ö.Vll. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

PHRYGIAN OPEN AIR TEMPLES

Aslankaya Aslankaya is among Doger Town, Ihsaniye county and Uclerkaya Village. The temple has a triangular roof with a vertical front wall on a massive rock that was carved in the south surface. On the both sides of the beams of the triangular roof there are two sphinxes (lions with human head). There is Kybele in a niche at the main side. The main side is ornamented with embossed geometrical figures. The two sides of the monument were cut and a standing lion figure is placed in relief. It is dated to VII century B.C.

Kapikaya I Kapikaya temple is among Doger Town, Ihsaniye county and Uclerkayasi Village. The temple is dated to VII century B.C. A single piece of rock was cut in the east side and two flanks were cut to make a triangular structure. In the niche that takes place in the middle of the front façade there is a standing relief of Goddess Kybele. There are four steps of a stair underneath the Kybele relief.

Kapikaya II The second Kapikaya Temple is at the same area in a pine forest on the way to Bayramaliler Village. It was made of wood partially. The west side of a rock piece was cut and turned into a temple-like building. The upper roof part of the building wasted away in time. There is a niche on the front side and there is a standing Goddess Kybele figure inside of the niche in relief. There is a
space in front of the monument. The building is dated to VII century B.C.

Temple of Demirli Castle The temple is near Demirli Village in Ihsaniye County. The temple was built in the middle of Demirli Castle. There is a Kybele seat and an altar on the stairs carved on stone.

Maltas Maltas is in Goynus Valley in Kayihan Town, Ihsaniye County. It is about 500 m away from Aslantas and Yilantas monuments. A great part of the building is underground today. The front façade is with a triangular roof and the altar is in the part that is underground now. There is a vertical scripture on the upper left side. There is a hole in the stone ground like a well behind the
temple. It is dated to VII B.C.

Önceki makaleler
FRİG KAYA MEZARLARI
FRİG KAYA MEZARLARI

26.10.2017

Frig Kaya Mezarları şunlardı: Aslantaş, Yılantaş
HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER
HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER

25.10.2017

HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER Bölgemizde çok sayıda höyük, tümülüs, örenyeri, kale, hisar, manastır, mezar, kaya yerleşimleri bulunur. Antik çağdan günümüze değin iskân edilmiş bu yerlerin çevresinde de mezarlar veya mezar odaları bulunmaktadır.
KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI
KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI

24.10.2017

KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI İnsanoğlu, yaşamak için düşmanları ve doğa ile savaşmak zorunda kalmıştır. Kendilerini kışın soğuğundan, yazın sıcağından, vahşi hayvanların saldırılarından ve düşmanlarından korumak için çareyi kaya içlerine oyarak yaptıkları mağaralara yerleşmekte bulmuştur.