İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER

HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER

25.10.2017

HÖYÜKLER VE ANTİK KENTLER

Bölgemizde çok sayıda höyük, tümülüs, örenyeri, kale, hisar, manastır, mezar, kaya yerleşimleri bulunur. Antik çağdan günümüze değin iskân edilmiş bu yerlerin çevresinde de mezarlar veya mezar odaları bulunmaktadır.
İlimizin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Kil, ahşap, taş, mermer gibi malzeme kullanılarak yapılan yapılarda oturan insanlar, deprem, yangın gibi felaketlerden sonra, kullanılabilir malzemeleri yeniden kullanarak enkaz üzerine yeni yerleşimler kurmuşlardır. 20-50 yıl gibi aralıklarla üst üste oluşturulan bu yerleşimlere, yığma tepe veya höyük denilmektedir.
İlimizde 500’ün üzerinde höyük bulunduğu bilinmektedir. Bunların en bilinenleri ise; Kusura höyüğü, Sandıklı höyüğü, Şuhut höyüğü, Karacaahmet-Kocaan höyüğü, Eğret höyüğü, Hisar Höğüyü’dür.
Bölgemizde kentleşme, M.Ö.1000’li yıllardan sonra başlamaktadır. Frigler, İhsaniye ilçesine bağlı Göynüş Vadisi ve Eski Döğer Kayalıkları’nda kent kurmuşlardır. Keleneia (bugünkü Dinar) ilk kurulan antik kentlerdendir.
Helen ve Roma dönemlerinde siyasi bağımsızlık, bazen kentlere verilmiştir. Kentlerin bastırdığı paralardan bunu anlamaktayız. Para basabilen kentler, çevresine egemen olmuş kentlerdir. Afyonkarahisar’da bağımsız olarak para basabilecek düzeyde, başşehir konumuna gelmiş Apameia ve Synnada kentleri ile yarı bağımsız olarak kendi adlarına veya İmparator adlarına para basabilen 19 kent bulunmaktadır. Amorium, Docimeum, Prymnessus, Cideyessus,
Metropolis, Pentapolis kentleri bunlardan bir kaçıdır. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde para basma yetkisi, yönetim merkezinde olup, bazı kent darphanelerinde de devlet adına yöneticiler tarafından para bastırılmıştır.

MOUNDS AND ANCIENT CITIES There are many historical places in the region where Afyonkarahisar takes place. There are many mounds, tumuluses, ruins, castles, citadels, monasteries, tombs and rock residences. Around those places there are tombs and tomb chambers.
The history of Afyonkarahisar extends to 3.000 B.C. People used wooden and earth as construction material. After big earthquakes, fires or alike disasters they used the material again and built up new cities on the ruins of the previous one. This happened in every 20-50 years and mounds were formed by this way. There are more than 500 mounds in Afyonkarahisar. The most famous ones are: Kusura, Sandikli, Suhut, Karacaahmet-Kocaan, Egret mounds.
City formation starts in about 1.000 B.C. in Afyonkarahisar region. Phrygians ounded first city at Doger Rocks and Goynus Valley (in Ihsaniye County) for the first time. Kelenia is one of the first ancient cities.
In Hellenistic and Roman times, the cities had the power time to time. We understand this from the coins that cities issued. The cities that are able to issue coins (money) are the ones that are also able ro reign the neighborhood. In Afyonkarahisar there are 19 cities that can issue coins independently or in the name of the emperor. Apameia and Synnada are among the biggest ones. Amorium, Docimeum, Prymnessus, Cideyessus, Metropolis, Pentapolis are other significant cities.In Byzantium, Seljuk and Ottoman states money issuing was made in the center of the reign. Only in some of the cities of the mentioned states could money be issued in the name of the emperor or the state.

Önceki makaleler
KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI
KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI

24.10.2017

KAYA YERLEŞİMLERİ VE MEZAR ODALARI İnsanoğlu, yaşamak için düşmanları ve doğa ile savaşmak zorunda kalmıştır. Kendilerini kışın soğuğundan, yazın sıcağından, vahşi hayvanların saldırılarından ve düşmanlarından korumak için çareyi kaya içlerine oyarak yaptıkları mağaralara yerleşmekte bulmuştur.
AFYONKARAHİSAR KALELERİ
AFYONKARAHİSAR KALELERİ

23.10.2017

Afyonkarahisarda bulunan kaleler şunlardır: Bayramaliler Kalesi, Avdalaz Kalesi, Asar Kale, Afyonkarahisar Kalesi
AFYONKARAHİSAR HANLARI - AFYONKARAHİSAR KERVANSARAYLARI
AFYONKARAHİSAR HANLARI - AFYONKARAHİSAR KERVANSARAYLARI

22.10.2017

Afyonkarahisar Hanları ve Kervansarayları Şunlardır: Sahipata Kervansarayı, Çay Taşhan, Eğret (Anıtkaya) Kervansarayı, Döğer Kervansarayı, Afyonkarahisar Taşhan