İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

AFYONKARAHİSAR HANLARI - AFYONKARAHİSAR KERVANSARAYLARI

AFYONKARAHİSAR HANLARI - AFYONKARAHİSAR KERVANSARAYLARI

22.10.2017

AFYONKARAHİSAR HANLARI – AFYONKARAHİSAR KERVANSARAYLARI

İshaklı (Sahipata) Kervansarayı Sultandağı İlçe merkezinde bulunmaktadır. Selçuklular’a ait kervansarayın giriş kapısı üstündeki yazıttan anlaşıldığına göre, 1249 yılında II.İzzettin Keykavus’un beylerinden Fahrettin Ali Bin El-Hüseyin (Sahipata) tarafından yaptırılmıştır. Taç kapıdan girilen avlu içinde odalar ve develik bulunmaktadır. Avlu ortasında dört ayak ve kemerler üzerine oturtulmuş mescit bulunmaktadır. Kervansarayın kışlık bölümü de, taç kapılı olup çatısı 16 ayak üzeri tonozla örtülüdür.
Çay Taşhan Çay İlçe merkezinde bulunan Taşhan, Selçuklu dönemine ait Taş Külliye’nin bir parçasıdır. III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Yakup oğlu Yusuf Bey tarafından Mimar Oğul Bey’e 1278 yılında yaptırılmıştır. Avlusu tahrip olan hanın kapalı mekânı günümüze kadar sağlam kalmıştır. Kale planlı han 12 ayak üzeri tonozla örtülüdür. Dış duvarın destek çıkışlı olması Han’a kale görünümü vermiştir. Çay Taşhan, kare planıyla Anadolu’da tek örnektir.
Eğret (Anıtkaya) Kervansarayı Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya Beldesi’nde bulunmaktadır. 14.yüzyılda
Germiyanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Taç kapının kenarları çift sütunla güçlendirilmiştir. Moloz taş üzeri kesme taşla kaplanan kervansaray, üç sahanlı olup orta sahanlık daha geniştir. İki sıra fil ayaklarının üzeri tonozlo kaplıdır.
Döğer Kervansarayı İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası’nda bulunmaktadır. II. Sultan Murat zamanında yaptırılmış Osmanlı eseridir. İki kısımda yapılmış olan kervansarayın birinci bölümü develik, ikinci bölümü ise insanların dinlenmesi ve istirahatı için yapılmıştır. Birinci bölüm tek katlı olup, duvarları moloz taş, çatısı taş kaplamadır. İkinci bölüm ise, iki katlı olup çatısı ve dışı taş kaplamadır. Zemin katta 4 fil ayağı üzeri tuğladan yapılmış kemer bulunmaktadır. Üst katta ise pencereli, ocaklı, tonoz ve kubbeli odalar bulunmaktadır.
Afyonkarahisar Taşhan

Afyonkarahisar merkezinde bulunan Taşhan, 17.yüzyıl ortalarında Kadı Abdullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. İki kat olarak yapılan Taşhan moloz taştan, kargir olarak kullanılmıştır. Güneydeki ana giriş avluya açılmakta olup, tonozlu kemerli ve iki ahşap kapılıdır. Taşhan’daki üst kat odaları üst revakla çevrelenmiştir.

Sahipata Caravansary This building is in the center of Sultandagi County. The building belongs to Seljuk time. On the stone plate placed on the main entrance it is written that it was built by Fahrettin Ali Bin ElHuseyin (Sahipata), one of the commanders of Izzettin Keykavus II in 1249. There are rooms and places for camels in the court yard led by a stone portal. There is a masjid (small mosque) with four
columns and archs in the middle of the court yard. The wintery part of the building was placed on 16 columns and covered with vaults.
Cay Tashan The building is a piece of Tas (stone) Social Complex that was built in Seljuk period. It was built in 1278 by Architecture Ogul Bey with order of Yakupoglu Yusuf Bey, during reign of Giyaseddin Keyhusrev III. The courtyard of the public house was ruined but the enclosed space is still unharmed. The building has a plan of castle and was built on 12 columns covered with vaults. The outer wall has supports that give the building a kind of castle appearance. Cay Tashan is
unique in Anatolia with this feature.
Egret (Anitkaya) Caravansary It is in the central Anitkaya Resort. The caravansary was built by Germiyanogullari in 14th century. The edges of stone gate were strengthened by double columns. There are three yards in the stone-made building and the middle one is the biggest one of all. Double row of columns were covered with vaults.
Doger Caravansary The caravansary is in Doger Town in Ihsaniye County. It is an Ottoman structure
constructed in period of Sultan Murat II. The building has got two parts: one is for camels and the other is for people to have a rest. The first part is single-floor with stone walls and ceiling. The second part is two-storied with stone outside and ceiling. There are four arches at the ground floor and at the second floor there are rooms with windows, fire places and domes.
Afyonkarahisar Tashan Tashan is in the center of Afyonkarahisar and was built by the order of Kadi (Islamic Judge) Abdullah Efendi in the middle of 17th century. It is a masonry and stone building with two floors. The main entrance in the south side it has got two doors and a big arch. All the rooms in Tashan are open-top and faced to the yard.

Önceki makaleler
AFYONKARAHİSAR KÜLLİYELERİ
AFYONKARAHİSAR KÜLLİYELERİ

21.10.2017

Afyonkarahisar Külliyeleri Şöyledir: Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (İmaret), Taş Külliye, Boyalı Külliyesi, Sinanpaşa Külliyesi
AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ
AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ

19.10.2017

Afyonkarahisar Köprüleri Şunlardır: Kırk Göz Köprüsü, Altıgöz Köprüsü, İscehisar (Koca) Köprüsü,
AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ
AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ

18.10.2017

Afyonkarahisarda Dini Mimari Olarak Şu yapılar bulunmaktadır:Ulu Camii, Gedik Ahmet Paşa Camii, Mevlevi (Türbe) Camii,