İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

AFYONKARAHİSAR KÜLLİYELERİ

AFYONKARAHİSAR KÜLLİYELERİ

21.10.2017

AFYONKARAHİSAR KÜLLİYELERİ

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi (İmaret) Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan külliye, Fatih’in başveziri Gedik Ahmet Paşa tarafından 1472 yılında Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır. Külliyenin merkezinde cami, kuzey batısında hamam, güney doğusunda medrese bulunmaktadır. Ayrıca imaret (aşevi) olması nedeniyle İmaret olarak adlandırılsa da imaret yapısı günümüzde bulunmamaktadır.
Taş Külliye Çay İlçe merkezinde bulunan Taş Külliyesi han, medrese, çeşme ve hamamdan oluşan Selçuklu dönemi eseridir. 1278 yılında Yakup oğlu Yusuf Bey tarafından mimar Oğul Bey’e yaptırılmıştır. Tuğla ve çini bezemelerle yapılan medrese, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. Kervansaray bölümü avlu ve kışlık mekândan oluşmaktadır. Külliyenin mimarı Oğul Bey’in simgesi olan “Pars Arması”, kapı üstünde işlenmiştir. Külliyeden han, günümüzde cami olarak
kullanılan medrese ve çeşmesi kalmıştır.
Boyalı Külliyesi Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Boyalı Köyü’nde bulunan külliye, Beylikler dönemine aittir. Hanikah yapısı dikdörtgen planlı olup koridorun her iki yanında odalar bulunmaktadır. Ana merkezin kubbesi dört sütunla desteklenmiş merkezi kubbeye sahiptir. Külliyede ayrıca sekizgen planlı tuğla kümbet ile eyvan türbe bulunmaktadır.
Sinanpaşa Külliyesi Sinanpaşa İlçe merkezinde bulunan külliye, Osmanlı veziri Celalettin Sinan Paşa tarafından 1524 yılında yaptırılmıştır. Külliye’de cami, imaret, okul ve ayrıca hamam bulunmaktadır. Moloz taş ile örülü ve kesme taşla kaplanan caminin; İki büyük, beş küçük kubbesi vardır. Sinan Paşa’nın mezarı da külliyenin bahçesinde bulunmaktadır.

SOCIAL COMPLEX BUILDINGS Gedik Ahmet Pasa Social Complex The building is in the city center of Afyonkarahisar and was constructed by architect Ayaz Aga by order of Gedik Ahmet Pasa, Mehmet the Conqueror’s Prime Minister, in 1472. There is a mosque in the center of the complex. There is a Turkish bath at the north east corner and there is a madrasah at the south east part of the complex. The mosque has got two main domes above mihrab
and five of smaller ones above the outer place for community. The mosque is also known as Imaret Mosque among local people.
Tas (Stone) Social Complex This building is in the center of Cay County and is from Seljuk time architecture. It was built by architect Ogul Bey by order of Yakup Oglu Yusuf Bey in 1278. The madrasah was built of bricks and ceramics but it has been changed into a mosque in time. The caravansary part has got a yard and covered area. A leopard figure was carved upon the gate as symbol of architect.
Boyali Social Complex The complex which is in Boyali Village of Sinanpasa County is a Seljuk time building. It has a rectangular plan and has got rooms on both sides of the passage. There is a central dome supported with four columns in the center. The octagonal cupola standing in the complex is thought to belong to Kureys Bey.
Sinanpasa Social Complex This building is in the city center of Sinanpasa City center. It was built by Ottoman minister Celaleddin Sinan Pasa in 1524. There are mosque, school, Turkish bath and public kitchen in the building. The stone made mosque is in a large yard and it has got two big and five small domes. Sinan Pasa’s tomb is in the garden of the complex.

Önceki makaleler
AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ
AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ

19.10.2017

Afyonkarahisar Köprüleri Şunlardır: Kırk Göz Köprüsü, Altıgöz Köprüsü, İscehisar (Koca) Köprüsü,
AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ
AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ

18.10.2017

Afyonkarahisarda Dini Mimari Olarak Şu yapılar bulunmaktadır:Ulu Camii, Gedik Ahmet Paşa Camii, Mevlevi (Türbe) Camii,
AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZMİ - AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI
AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZMİ - AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI

17.10.2017

Afyonkarahisar Termal Turizmi ve Kaplıcaları Şunlardır: Ömer Termal, Gecek Termal, Gazlıgöl Termal Alanı, Heybeli Kaplıcası,Hüdai Kaplıcaları