İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi >> www.afyonhediyelik.com <<

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ

AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ

19.10.2017

AFYONKARAHİSAR KÖPRÜLERİ

Kırk Göz Köprüsü Bolvadin İlçe merkezinin dışında, Akarçay üzerinde bulunmaktadır. Köprü kuzey ve güney bölümü olarak ikiye ayrılır. Güney bölümü Bizans İmparatoru I. Manuel Kommen tarafından 1150 yıllarında, kırk gözlü olarak mermer ve bazalt taştan yaptırılmıştır. Hicaz yolu üzerinde bulunan köprü, XVI.yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle, Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göze kadar uzatılmış olup 200 m uzunluktadır. Günümüze kadar ulaşan gözlerin sayısı 57’dir. Mimar Sinan, köprüye bir namazgâh ve suya inmek için bir merdiven yaptırmıştır. Köprüde bazalt, andezit ve mermer devşirme taşlar da kullanılmıştır.

Altıgöz Köprüsü Afyonkarahisar Şehir Merkezi’nde Cirit kayalığının kuzeyindeki Akarçay üzerinde bulunmaktadır. İkisi yuvarlak, dördü sivri olmak üzere altı tane kemerli gözü bulunmaktadır. Bu nedenle Altıgöz Köprüsü denilmiştir. Moloz taşla yapılan dolgunun üzeri iri kesme taşla kaplanmıştır, yer yer devşirme taş kullanıldığı görülmektedir. Köprü üzerinde bulunan yatay dikdörtgen şekilli kitabeye göre, 1209 yılından önce Oğuz oğlu Sabıküddin Ebül Vefa İlyas Bey tarafından yaptırılan köprü, vasiyeti üzerine de, oğlu Ebu Hamid Hacı Mehmed bin İlyas tarafından 606 (1237) yılında bugünkü haline getirilmiştir.

İscehisar (Koca) Köprüsü İscehisar İlçe merkezinde bulunan, antik Docimeum şehri içindeki İscehisar çayı üzerine kurulmuştur. Doğu-batı doğrultuda, tek gözlü, hafif sivri kemerli bir köprüdür. Bazalt ve andezit iri kesme taş ile kaplanmıştır. Köprünün üstü yassı taş ile kaplanmıştır. Her iki yanda taş korkulukları vardır. Andezit ve bazalt bloklar arasında çok sayıda Roma dönemine ait mermer parçaları, moloz
veya kaplama taşı olarak kullanılmıştır. Halk arasında Koca Köprü olarak isimlendirilen eserin, Geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce onarılmıştır.

BRIDGES Kırk Goz Bridge This bridge is on Akarcay (river) out of Bolvadin County. The bridge is divided into two parts as north and south. The south part was built by Byzantium Emperor Manuel Kommen in 1150 by marble and massive rock with forty arches. The bridge is on the way to Hedjaz and in XVI century it was made longer to 64 arches by Architect Sinan by order of Suleyman the Great. It is
200 meters long. 57 of the arches of the bridge managed to reach our time. Architect Sinan added a worship place and stairs to the bridge to go down to water. The bridge is made of marble and basaltic stones.
Iscehisar (Koca) Bridge This bridge was built on Incehisar creek which was known as Doueios River of Docimeum City in ancient times. The bridge was built in East-West direction on one single arch with slight slope on both sides. There are big cut stones on the surface of the bridge. There are eaves on both sides. Many pieces of ancient marble stone of Roman time were used randomly in the bridge. Local
people call it “Koca” Bridge. The bridge is estimated as a late Roman piece of architecture.
Altıgoz Bridge It is on Akarcay near the station premises in Afyonkarahisar City Center and in north of the Cirit rocks. The two rounded and the other four sharp, it has got six bays. Therefore it is called Altıgoz (Six Bays) Bridge. The riprap, made by rubble stones, was covered with huge face stones and it is seen that ingathering stones were used in patches. According to horizontal rectangular tablet on the
bridge, it was made built by Oguz’s son Sabıkuddin Abul Vefa Ilyas Bey in 1209, and upon his testament it was brought into its present aspect by his son Abu Hamid Haci Mehmed bin Ilyas in 606 (1237).

Önceki makaleler
AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ
AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ

18.10.2017

Afyonkarahisarda Dini Mimari Olarak Şu yapılar bulunmaktadır:Ulu Camii, Gedik Ahmet Paşa Camii, Mevlevi (Türbe) Camii,
AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZMİ - AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI
AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZMİ - AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI

17.10.2017

Afyonkarahisar Termal Turizmi ve Kaplıcaları Şunlardır: Ömer Termal, Gecek Termal, Gazlıgöl Termal Alanı, Heybeli Kaplıcası,Hüdai Kaplıcaları
AFYONKARAHİSAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ - AFYONKARAHİSAR GÖLLERİ
AFYONKARAHİSAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ - AFYONKARAHİSAR GÖLLERİ

16.10.2017

Akşehir Gölü, Eber Gölü, Karamık Gölü, Acıgöl, Karakuyu Göleti, Flora