İletişim Bilgileri

Afyon Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Sitesi ..::www.afyonhediyelik.com::..

  • Yetkili Kişi: Musa KARADİREK
  • Telefon numarası: +90 (505) 827-58-68
  • MSN: www.instagram.com/afyon_hediyelik
  • Skype: www.facebook.com/AfyonHediyelikcom
  • Adres: Afyonkarahisar, Merkez, Afyonkarahisar, 03100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler

AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ

AFYONKARAHİSAR DİNİ MİMARİLERİ, CAMİLERİ

18.10.2017

DİNİ MİMARİ

Ulu Camii Cami, dikdörtgene yakın yamuk planlı olup, 1272-77 yıllarında Sahipata Nusratüddin Hasan tarafından yaptırılmıştır. Dış duvarlar, kesme taş sıralıdır. Araları moloz taş ile örülmüştür. Üst örtü daha önce toprak damlı iken, son yıllarda yapılan onarımla yüksek pramidal çatı ile örtülerek üzeri çinko ile kaplanmıştır. Cami, beş sırada sekizerden kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Ahşap sütunlar üzerine konan sütun başlıkları, çakma sarkıt ve baklava dilimlidir. Doğuya, batıya ve kuzeye açılan üç kapısı vardır. Doğuya bakan kapının üzerinde bir onarım yazıtı bulunur. Buna göre, Cami, Muzafferuddin Devle Bey’in oğlu Muinüddin İsa Bey tarafından H.742 (M.1341)
yılında tamir ettirilmiştir. Ayrıca kuzeye açılan kapı üzerinde, Türkçe bir yazıt bulunur. Mihrap mermer olup, üç sıra kuşakla “Ayet-el Kürsi” yazılıdır. Selçuklu tarzı ahşap oymalı iki kanatlı minber kapısı ise Neccar Emir Hac Bey”in eseridir. Ahşap kirişler üzeri renkli kök boyayla geometrik ve bitkisel motifler işlenmiştir.

Gedik Ahmet Paşa Camii Afyonkarahisar Merkezinde bulunan cami, hamam ve medrese ile beraber bir külliye oluşturur. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından Anadolu Beylerbeyliği döneminde (M. 1472) Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır. Halk arasında “İmaret Camii” adıyla anılır. Orta kısımdan kemerle bölünmüş, art arda iki büyük kubbe ile örtülüdür. İki yanda sıralanan ve dışarı açılan odaları ise, üçer küçük kubbe örter. Kuzeydeki son cemaat yeri, altı
yuvarlak sütunlu ve beş sivri kemerli kubbe ile örtülüdür. Doğu, batı ve kuzey duvarlarında iki, kıble duvarında üç sıra pencere vardır. Cami’nin duvarları içten kalem işi yazı ve geometrik desenlerle, üst pencereler ise renkli camlarla süslüdür. Nakışları Abdüssamed oğlu Hasan yapmıştır. Tek şerefeli minaresi, yivli burma biçimlerle süslü olup, yivlerin arası lacivert renkli sırlı tuğlalarla kaplıdır. 1940 yıllarında Vakıflar İdaresi’nce restore edilmiş, camide bulunan hatlar ise, eski özelliğini bozmadan İsmail Hakkı Altınbezer tarafından yazılmış, Avni usta tarafından uygulanmıştır.

Mevlevi (Türbe) Camii Afyonkarahisar merkez Mevlana Mahallesi’ndedir. Halk arasında “Türbe” veya “Mevlevi Camii” isimleriyle de anılır. Caminin ana bölümleri; türbe, semahane, mescid, şerbethane, bacılar mahfili ve son cemaat yerinden oluşur. Ayrıca, derviş hücreleri, matbah-ı şerif, selamlık dairesi, mezarlık ve harem daireleri bulunmakta ise de, bugün selamlık, mezarlık ve harem daireleri mevcut
değildir. Binanın kesme taştan yapılmış kapısı üzerinde, kitabe yerine kabartma bir Mevlevi külahı yer alır. Tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Büyük yangın sonucu yanan Mevlevihane, 1905’de II. Abdülhamit’in emriyle on dört bin altın harcanarak büyük bir onarım görmüştür. Kuzeye bakan cümle kapısından merdivenlerle çıkıldıktan sonra dedelerin hücreleriyle çevrili, ortasında şadırvan
bulunan büyük bir avluya girilir. Eskiden Mevlevihane’nin doğusunda bulunan şeyh evi yangından sonra yıkılmıştır. Kapının sağındaki mutfağın bir bölümünde çilehane yer alır. Kasnağındaki renkli camlı pencereleriyle büyük kubbe, örtü sistemini oluşturur. Semahanenin doğusundaki şerbethanenin üst katında semahaneye bakan, kafeslerle çevrili kadınlar mahfili vardır. Semahanenin sol
tarafı türbe bölümüdür. Türbede Mevlevi Şeyhlerine ait 12 sanduka
bulunmaktadır. Mevlana’nın torunlarından Aba Puş-i Veli, Sultan Divani (Mehmet Semai Çelebi), Hızır Şah Çelebi gibi Mevlevi büyükleri ile Şah İsmail’in oğlu Elkas Mirza da burada yatmaktadır. Günümüzde cami olarak kullanılan yapıyı son olarak Mimar Arif Turunç tamir ettirmiştir. Afyonkarahisar mevlevihanesi’nin, tekkelerin kapatılmasından önce diğer Mevlevihaneler arasında ayrı bir yeri
vardı. Semahane, matbah ve öbür bölümleriyle birlikte büyük bir mevlevihanedir. Mevlevilik’te Konya’dan sonra ikinci sırayı alır.

RELIGIOUS ARCHITECTURE Ulu Mosque The mosque has a rectangular-like plan and was built by order of Sahipata Nusratüddin Hasan in between 1272-1277. The outer walls are made of cut stone. The linking walls are made of undressed stone. The ceiling cover used to be earth but in recent times it has been reconstructed as pyramidal dome and covered with zinc. The mosque was built on 40 wooden columns as five rows
of eight groups. The capitals of the columns are carved in diamond shape. The mosque has got three doors into three main directions of North, East and West. There is a repair report on the east side door. According to this report, the mosque was repaired by order of Muinuddin Isa Bey, son of Muzafferuddin Devle Bey in 1341. There is a Turkish report plate hanged on the northern door.
Mihrab is made of marble stone and there are verses from the Quran. The wooden embossed double winged pulpit was made by carpenter Emir Hac Bey. The wooden traverses were painted with madder in geometrical and herbal motifs.
Gedik Ahmet Pasa Mosque This mosque is in the city center of Afyonkarahisar and the building is a piece of a social complex with a Turkish bath and a madrasah. The mosque was built by architect Ayaz Aga by order of Gedik Ahmet Pasa who was one of the ministers of Mehmet the Conqueror in 1472. It is also known as “Imaret Mosque”. The ceiling of the mosque is covered with two big domes. Three smaller domes cover the rooms at each side. The last community place at the north side is covered with eleven domes. There are three rows of windows on east, west, and north walls but there are two rows of windows on the wall that mihrab stands in. The windows are ornamented with colorful glasses. The inner walls of the mosque are ornamented by hand work by Abdussamed Oglu Hasan.
The minaret has got single balcony being in the shape of twisted with ribs carrying blue bricks between the ribs. The mosque was repaired in 1940. The ornamentation in the mosque was remade by Ismail Hakki Altinbezer and applied by Avni Usta in accordance with the original ones.

Mevlevi (Turbe) Mosque The mosque is in Afyonkarahisar centrum Mevlana Avenue. It is also known as “Turbe” or “Mevlevi Mosque” among local people. The main parts of the mosque are: mausoleum, special worship chamber, masjid, sherbet chamber, gathering place for sisters and place of last community. Apart from these, there are dervish rooms, “matbah-i serif ”, meeting hall, graveyard and women’s
quarters. Today, meeting hall, graveyard and women’s quarters do not exist. On the door of the building there is a dervish hat in place of the scripture. The mosque has got a single balcony minaret. The mosque was ruined by a fire disaster and it has been repaired by order of Abdulhamit II in 1905. There is a big yard with a fountain surrounded by small rooms led by the stairs of
northern gate. The sheikh’s house was also ruined during the fire. A part of the kitchen place is also a dervish lodge. The big dome with colorful windows makes cover of the building. Women’s quarters are on the second floor surrounded by cage-like separators allowing them to see the yard. The left side of the special worship chamber is the place for mausoleums. There are 12 sarcophaguses belonging to mevlevi sheikhs. Mevlevi fathers like Aba Pus-i Veli (one of
Mevlana’s grandchildren), Sultan Divani (Mehmet Semai Celebi), Hizir Sah Celebi and Shah Ismail’s son Elkas Mirza are sleeping at this place. Architect Arif Turunc is the last person who had the building repaired. The building is used as a Mosque today. Afyonkarahisar Mevlevi house used to have a special significance among others, before the law that banished the dervish lodges passed. It was a big one with many facilities and comes in the second place after Konya.

Önceki makaleler
AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZMİ - AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI
AFYONKARAHİSAR TERMAL TURİZMİ - AFYONKARAHİSAR KAPLICALARI

17.10.2017

Afyonkarahisar Termal Turizmi ve Kaplıcaları Şunlardır: Ömer Termal, Gecek Termal, Gazlıgöl Termal Alanı, Heybeli Kaplıcası,Hüdai Kaplıcaları
AFYONKARAHİSAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ - AFYONKARAHİSAR GÖLLERİ
AFYONKARAHİSAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ - AFYONKARAHİSAR GÖLLERİ

16.10.2017

Akşehir Gölü, Eber Gölü, Karamık Gölü, Acıgöl, Karakuyu Göleti, Flora
AFYONKARAHİSAR YAYLALARI
AFYONKARAHİSAR YAYLALARI

15.10.2017

Afyonkarahisar Yaylaları Şunlardır:Merkez : Gölcük ve Çıngıraklı yaylaları. Bayat : Mekan Yaylası. Başmakçı : Çığrı Yaylası. Dinar : Cerit ve İncebel Yaylaları. Emirdağ : Yellibel, Yassıyurt, Gölcük, Çomaklı Yaylaları. Hocalar : Eldizan Yaylası. İscehisar : Ağın ve Çatağıl Yaylaları. Sandıklı : Kocayayla, Oktur, Kilimatan Yaylaları. Sultandağı : Kocayayla, Kirazlı, Manastır Yaylaları. Şuhut : Kumalar, Şahbendi, Başören Yaylaları. Kocayayla ve Oktur Yaylası Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde ka